Historia

Utkujärven majojen historia ulottuu 40 vuoden ajalle. Majojen maisemissa voi edelleen kokea unohtumattomia hetkiä Lapin luonnon keskellä.

25 vuotta Työläisnuorten puolesta -historiikki kertoo mielenkiintoisia tarinoita majojen alkuajoista. Majat on rakennettu alkujaan nuorten virkistystoimintaa ajatellen, mutta majat ovat aina olleet avoinna kaikille. Yhdistyksen omien leirien lisäksi muulle käytölle on aina jätetty tilaa. Monet yhdistykset, koulut, yritykset ja yksityishenkilöt ovat vuosien aikana majoittuneet Utkujärven majoilla.

1970-luvun puolivälissä alettiin ideoimaan Sosiaalidemokraattisen Nuorison Keskusliitolle omaa virkistys- ja kurssipaikkaa. Päätettiin kuitenkin perustaa uusi, erillinen tukiyhdistys jatkamaan rakennusprojektia ja suunnittelemaan sen tulevan toiminnan sisältöä. Perustettiin Työläisnuorten Kasvatus, Retkeily ja Tuki ry. Yhdistyksen haluttiin keskittyvän nuorison tukipalvelujen tuottamiseen. Vuonna 1996 nimi lyheni Työläisnuorten Tuki ry:ksi. Yhdistyksen tarkoituksena oli: 
- luoda edellytyksiä työelämässä mukana olevien nuorten aatteelliselle ja sivistykselliselle kasvatustoiminnalle
- auttaa nuoria kansanvaltaisten periaatteiden mukaisesti toimimaan ihmisyyden, rauhan ja tasa-arvon puolesta
- luoda yleisiä edellytyksiä työelämään pyrkiville sekä työttömäksi joutuneille nuorille taloudellisen toimeentulon turvaamiseksi

Metsähallitus myi 70-luvulla käytöstä poistamiaan metsäkämppiä, joista kaksi ostettiin Utkujärven majojen tarpeisiin. Rakennuslupapiirustukset piirsi arkkitehti Olavi Hakala. Hän suunnitteli pääkämpän, rantasaunan ja keittokatoksen. Päärakennus valmistui 1978.

Alkuvuosina olosuhteet Muonion kämpällä olivat hyvin alkeellisia ja suurin osa yöpyi teltoissa. 
Alkuaikoina majan ympäristö muistutti enemmän rakennustyömaata ja varustus oli hyvin vaatimaton. Käyttäjäryhmätkin muodostuivat tämän mukaisesti. Eli ne, jotka sietivät näitä puutteellisia puitteita, olivat keskeiset käyttäjät. 

Majoja ja sen ympäristöä hoidettiin ja kunnostettiin pitkään nuorten työleirien puitteissa ja vapaaehtoisten voimin. Vaikka töitä tehtiin paljon, olivat leirit tärkeitä ja kasvattavia kokemuksia nuorille. Leireiltä saatiin uusia ystäviä ja jopa puolisoita. Leirit vaikuttivat positiivisesti myös nuorten asenteisiin työtä, koulutusta ja yhteiskunnallista vaikuttamista kohtaan.

Utkujärven majoja pyrittiin laajentamaan ja kehittämään matkailijoiden ja leiriläisten tarpeet huomioiden. Aitat on rakennettu 1984 ja -86. Ensimmäinen paritalo rakennettiin 1987 ja toinen vuonna 1993. Päärakennus remontoitiin ja laajennettiin 1988, sekä remontoitiin lisää 1998.

Rantaan rakennettiin 1800-luvulta olevan savupirtin hirsistä savusauna vuonna 1990.

Toinen paritalo valmistui 1993. Presidentti Martti Ahtisaari yöpyi juuri valmistuneessa paritalossa vaimonsa Eeva Ahtisaaren kanssa vaalikiertueensa aikana.
Presidentin puolison, Eeva Ahtisaaren vieraili majoilla myös lokakuussa 1995. Rouva Ahtisaari vihki nurmeslaisen metsurin tekemät Nalle-patsaat, jotka koristavat majojen pihapiiriä.

Neljäkymmentä vuotta kestänyt toiminta antaa vahvoja viitteitä siitä, että jos yhteistä innostusta ja harrastusta on riittävästi, vähäisinkin taloudellisin voimavaroin voidaan saada aikaan tuloksia. Työ on tavoittanut tuhansia ihmisiä antaen heille ripauksen virikkeitä, vahvistanut omatoimisuutta ja yhteisöllisyyttä. 
Uskomme vakaasti että työ, jota olemme nuorten ja varttuneempien kanssa leireillä tehneet, on oikeasti antanut monelle uuden elämän suunnan pois syrjäytymisestä. Jos oikeasti yhdenkin osalta näin on tapahtunut, tämä yksi esimerkki kattaisi kaikkien muiden leiriläisten kustannukset korkojen kera kansantalouteen syntyvänä säästönä. 

Lue koko historiikki tästä.